Lietuviškos ristynės – bene sudėtingiausia etnosporto šaka

XIX a. viduryje aukso amžių išgyvenusios lietuviškos ristynės, jau ketverius metus globojamas Lietuvos ristynių federacijos entuziastų. Ristynės, kovos be ginklo rūšis, Lietuvoje buvo žinomos nuo seno, plačiai minimos sakytinėje lietuvių tautosakoje – pasakose, mitologinėse sakmėse bei padavimuose. Šįkart pasidalinti savo mintimis sutiko lietuviškų ristynių federacijos prezidentas Tomas Gervė.