Novatoriškos sporto studijos apims ne tik meistriškumo ugdymą, bet ugdys ir visapusišką sporto specialistą

„Žvelgiant į 2021–2030 m. valstybinę sporto plėtros strategiją, matome, kad dabartinis aukšto meistriškumo sportininkų rengimas neatitinka vizijos, išsikeltų tikslų ir uždavinių. Lietuvoje trūksta kvalifikuotų sporto specialistų“, – teigia Karate-Shotokan Lietuvos čempionė bei Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos (ŠA) docentė dr. Aušra Lisinkienė.